Χορηγοί Ημερολογίου 2018

Το όραμα μας

Οι πολλές και σημαντικές αλλαγές σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο στη χώρα μας, έχουν επιδράσει καταλυτικά και με ιδιαίτερα αρνητικό τρόπο και στον αθλητισμό και τον πολιτισμό. Είναι γεγονός ότι η προσπάθεια που επιχειρούμε εμπεριέχει ένα σημαντικό βαθμό ρίσκου.

Όραμα μας είναι η απόκτηση όλων των απαιτούμενων εγκαταστάσεων και υλικοτεχνικού υλικού που θα προάγει τους σκοπούς του Συλλόγου μας και θα προάγει επιμορφωτικές, πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις.

Όραμα μας είναι η δημιουργία μιας καταξιωμένης ακαδημίας ποδοσφαίρου στη συνείδηση των αθλητών και των οικογενειών τους, ως μια πρότυπη ακαδημία τόσο στον αθλητικό όσο και στον κοινωνικό τομέα, η οποία και θα συνεισφέρει στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη των αθλητών. και την ενσωμάτωση τους στις απαιτητικές συνθήκες της Ελληνικής κοινωνίας.