Χορηγοί Ημερολογίου 2018

Ο σκοπός του συλλόγου

Σκοπός του συλλόγου είναι:
  • Η καταγραφή, συγκέντρωση, συσπείρωση και οργάνωση των αποφοίτων και φίλων του Παπαφείου Κ.Π.Μ.Α. Θεσσαλονίκης ο ΜΕΛΙΤΕΥΣ, σε μια συνένωση δεσμών αδελφοσύνης, αλληλεγγύης  και στήριξης αυτών μέσα από την ανάπτυξη και τη διοργάνωση πολιτιστικών, αθλητικών και κοινωνικών εκδηλώσεων και άλλων δραστηριοτήτων, καθώς και μέσα από την έκδοση έντυπου ενημερωτικού υλικού που να αποτελεί σημείο αναφοράς και πληροφόρησης των μελών του σωματείου και των Παπαφειωτών ανά τον κόσμο.
  • Η με προσήλωση στο πνεύμα της διαθήκης του Ιωάννη Παπάφη και με κάθε νόμιμο μέσο παροχή κάθε είδους στήριξης στο Παπάφειο Κ.Π.Μ.Α. Θεσσαλονίκης ο ΜΕΛΙΤΕΥΣ, για την επίτευξη των σκοπών του.
  • Η ανάπτυξη των επιστημονικών, καλλιτεχνικών, τεχνικών, αθλητικών καθώς και των πνευματικών ικανοτήτων και ενδιαφερόντων των μελών του.
  • Η ανάπτυξη αμοιβαίας υποστήριξης των μελών σε κάθε θεμιτό επίπεδο - επαγγελματικό, τεχνικό, καλλιτεχνικό, αθλητικό - και σε κάθε νόμιμη κοινωνική δραστηριότητα.
  • Η υποδοχή και η παροχή συνδρομής και υποστήριξης των νέων αποφοίτων και
  • Η συμβολή στην ανάπτυξη του αθλητισμού και πολιτισμού σε όλες τις εκφράσεις του.
Οι αθλητικές στολές των συμμετεχόντων του σωματείου θα έχουν χρώμα μπλε και βυσσινύ.


Μπλε και βυσσινι, τα χρώματα του αθλητικού συλλόγου