Χορηγοί Ημερολογίου 2018

Τρίτη, 9 Ιουνίου 2020

Συνδρομές


 Ο σύλλογος μας , με τα περιοριστικά μέτρα δεν εισέπραξε καθόλου συνδρομές με αποτέλεσμα να μή μπορεί να καλύψει  τις οικονομικές του υποχρεώσεις.
Παρακαλούνται όσα μέλη οφείλουν συνδρομές να τις καταβάλουν αν είναι εύκολο.

Δεν υπάρχουν σχόλια :